Kerstgroet WSV De Lek

Clubblad Watersport Vereniging De Lek

Kerst 2021

Jaargang 18 Uitgave December 2021

De Redacteur

Hoe gaat het met U? Laat ik eens beginnen met de vraag: Hoe gaat het met U? In deze tijden is dat toch wel een relevante vraag geworden. Ik hoor het echt heel graag wsvdelek@hotmail.com Het verenigingsleven anno 2021. Eigenlijk zijn het verenigingsleven en 2021 twee tegenpolen. Het doel om samen met gelijk gestemde watersporters te zijn en 2021 gaan simpelweg gewoon niet samen. Iedereen ploetert en doet op zijn eigen manier zijn best. Ik wil graag toch wat respect en waardering uitspreken naar alle bestuursleden en natuurlijk de voorzitter van onze watersportvereniging. Welke ondanks alle vrees, voorzichtigheid en natuurlijk na deze lange periode ook de prikkelbaarheid alles toch maar de gang weet te houden. Deze COVID-19 periode is nou niet echt de periode waarin waardering voorop staat bij een ieder medemens. Een vereniging leiden met de kreten „je mag niks“ „er is niks“ en daardoor „je kan niks“ vind ik mijn waardering dubbel en dwars waard. En dan staan we nu voor de kerst in het jaar 2021 waar alle snode herlevingsplannen met meerdere vrienden en familieleden toch maar weer een jaartje de koelkast in moeten. Wat gaat 2022 voor U en mij brengen? Dat is een vraag waar zelfs de gemiddeld goed functionerende glazen bol geen enkele raad mee weet. Mocht U een glazen bol in het bezit hebben die antwoord kan geven op deze vraag gaat? Dan gaat dat voor U dezelfde resultaten brengen als een winnend postcode -en/of staatsloterij lot. Tot die tijd (einde COVID)? Ploeteren, er wat van vinden, er nog maar een keer mee leren omgaan, er tegen in gaan, er tegen of voor protesteren, in iets anders gaan geloven, er helemaal niet meer in geloven, of het geloof laten geloven. Alle vormen ben ik inmiddels tegen gekomen in de afgelopen 1,5. Welke vorm juist is? Geen enkel idee. Dat weten we in de toekomst. Ik wil u wel graag een hart onder de riem steken! Aan elke pandemie is tot nu toe een einde gekomen. Ik geloof in ieder geval in een ding „er komt een einde aan“! Ik wens U en uw partner, gezin en kinderen een fijne en gezonde kerst toe! Op naar een 2022 in voorzichtige gezondheid met misschien wel licht begin van het einde.

Stay safe! Blijf gezond!

Uw redacteur: Edwin van Oostende

Bestuur Watersportvereniging „De Lek“: Voorzitter* Hans Oosterman

hans.oosterman@big-

Westzoom 9 5.net 2931 AZ Krimpen aan de Lek 0180 522 023

Secretaris*

Gideon Huijsse Oostzoom 3

info@gideonhuijsse.nl

0180 520983

2931 AV Krimpen aan de Lek

2e Secretaris

Trudy van Florestein-Schouten vanflorestein@kpnmail.nl Schoolstraat 7 06 41845570 2931 GT Krimpen aan de Lek

Penningmeester*

Ronald Verkaik Lekdreef 7

rverkaik@rykbv.nl 0180 520012

2931 AH Krimpen aan de Lek

Havencommissaris

Ben Boogaerdt Buitenweg 2

b.boogaerdt@chello.nl

06 51363202

2931 AC Krimpen aan de Lek

Technisch Commissaris George van Sleeuwen

vansleeu@xs4all.nl

Molenwerf 49

0180 662903

2941 TE Lekkerkerk

Activiteitencommissaris

Vacature

Heeft U interesse? email naar wsvdelek@hotmail.com

Commissies: Arbitragecommissie:

Hans Hollestelle (voorzitter) Iman Benschop Joop Vesluis Kascontrolecommissie Francoise van Veen (voorzitter) Willem van Vliet Hans Hollestelle (reservelid) Redactie Edwin van Oostende

wsvdelek@hotmail.com

Webmaster

Hans van Gent

*= statutair bestuurslid

De Voorzitter

Beste leden WSV de Lek Afgelopen oktober hebben wij in het Koetshuis, dit vanwege corona, onze ALV gehouden. Het bezoek viel niet tegen, er waren ongeveer 35 leden aanwezig. In deze vergadering hebben we een aantal zaken besproken, zoals liggeld verhoging, en minimale lengte met betrekking tot het liggeld. Tevens heb ik als voorzitter een dringend beroep gedaan om voor vervanging te zorgen van bestuursleden die hun termijn dubbel en dwars hebben voldaan. Tot op heden hebben zich twee mensen gemeld die eventueel hun plaats willen innemen, maar eerst een aantal bestuursvergaderingen willen bijwonen, om enig gevoel te krijgen wat deze functies inhouden. Gezien het aantal leden wat wij in onze vereniging hebben is dit zeer gering, mede voor het feit dat er 4 bestuursleden volgend jaar Maart er echt mee willen stoppen na 14 en 20 jaar dit te hebben gedaan. Het zou vreselijk zonde zijn dat onze mooie en goed draaiende club ter ziele zou gaan door gebrek aan enthousiaste mensen die deze kar zouden willen trekken en voortzetten. Om jullie een voorbeeld te geven heb ik een verhaal ontvangen van een lid genaamd Rob Heshusius, die zich vrijwillig heeft opgegeven om een bestuursfunctie te willen overnemen. Lees dit verhaal op uw gemak, en vraag u, om dan bij u zelf te rade te gaan om dit voorbeeld te volgen, zodat we niet in de problemen komen, en de vereniging verder bestuurd kan worden voor de komende jaren. Ik wens een ieder fijne kerstdagen en een goed jaarwisseling met veel gezondheid in het nieuwe jaar, en spreek de hoop uit dat het corona gebeuren, waar we nu al 20 maanden in zitten tot een einde komt. Met vriendelijke groet Uw voorzitter Hans Oosterman

De bestuurskamer

Nieuws uit de bestuurskamer Besturen tijdens Coronamaatregelen.

Sommige mensen vonden de afgelopen twee jaar rustig tijdens de Corona. Dat waren dan gelukkige mensen, die geen virus hadden en ondanks de beperkingen het een rustige tijd vonden. Helaas waren er ook mensen, die zelf of een familielid of vrienden besmet waren en het druk hadden om als mantelzorger te moeten optreden en het erg druk hadden. Het viel veel mensen niet mee om met beperkingen te leven en zich zelfs tegen maatregelen verzet hebben en de confrontatie zochten op straat met hulpverleners, ambulancepersoneel, brandweer en politie. Daar hadden veel mensen het druk mee, zoals iedereen kon zien via de televisie, waar onze hulpverleners het te verduren kregen met vechtende groepen, brandstichtingen, het vernielen van eigendommen van burgers, ondernemers of winkels leegroofden. Ze hadden bijna iedere avond het erg druk met dit soort geweld. Natuurlijk gaf dit ook een soort scheiding binnen onze samenleving. IC- en ziekenhuis personeel, die “vochten” om hun patiënten in leven te houden. Ook dus een groep, die op een andere manier vochten, omdat ze het niet eens waren met de maatregelen of misschien ook wel uitkeken om te gaan rellen. Verenigingen en scholen, die moeite deden om hun leden en scholieren te helpen waar ze voor waren: zorgen voor onderwijs, sport, spel, cultuur en een goede beleving waar de vereniging voor was opgericht, zoals onze watersportvereniging, om te zorgen, dat men deze sport en vrijetijdsbesteding konden beoefenen in een mooie haven en een Clubhuis De Ark. De leden met een ligplaats van onze vereniging waren aanwezig op werkbeurten om te zorgen, dat alles voldoende werd onderhouden, anderen deden aparte klussen met soms 2 of 3 leden. Het bestuur zocht ook een mogelijkheid om te blijven vergaderen en zaken te bespreken om, ondanks de Overheidsmaatregelen te kunnen blijven functioneren. De post, mails, maatregelen van gemeente en overheid bleven binnenkomen en men verwachte van de WsV de Lek een reactie of deelname in een discussie. De laatste bestuursvergadering was op 7 december 2021. De ALV 2021 kon dit jaar niet in de Ark gehouden worden, maar gelukkig wel in het Koetshuis met gastheer Anton de Wilde, die een ruime opstelling had neergezet voor bestuur en leden. De sfeer was goed en vele zaken konden besproken en besloten worden. Ook werden enkele onderwerpen doorgeschoven naar de ALV in maart 2022. Bestuur nieuws: Ÿ De oproep van het bestuur om (nieuwe) leden actief te worden in commissies of om een bestuursfunctie te aanvaarden, was helaas geen groot succes, maar eind goed al goed, konden wij ons lid Rob Heshusius interesseren om eens bij een bestuursvergadering aanwezig te zijn om de sfeer op te snuiven en daarna zelfs te willen overwegen om zich verkiesbaar te stellen tijdens de ALV van 2022. Rob heeft inmiddels twee bestuursvergadering bijgewoond en aangegeven, dat hij zich in wilde lezen in de documenten. Vanaf de bestuursvergadering van 2 november 2021 krijgt Rob alle relevante post en mails te lezen en is hij welkom tijdens de bestuursvergaderingen.

De bestuurskamer

Ÿ Schade door golfslag van Rijkswaterstaat schip op 9-10-2021 aan steiger WSV de Lek. Door onze voorzitter is telefonisch en schriftelijk een claim ingediend om de schade vergoed te krijgen. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat toegestemd om de geleden schade te vergoeden. Ÿ Indien u uw schip verkoopt, behoeft u uw lidmaatschap niet op te zeggen, maar kunt u gewoon lid blijven voor € 35,00 per jaar en kunt u meedoen met de activiteiten van WsV de WsV de Lek. Ÿ Leny en Piet Hardam waren 60 jaar gehuwd op 8 december 2021. Wij wensen hen nog vele jaren in goede gezondheid en geluk. Ÿ Het barteam heeft zich weer beschikbaar gesteld om iedere 1e zondag van de maand de Ark open te houden Trudy heeft voor de komende maanden weer een schema kunnen invullen en hopelijk gaan we u weer zien in de Ark. Ÿ Uw secretaris was enige tijd niet geheel inzetbaar door een knieoperatie. Gelukkig gaat de genezing steeds beter en mag ik bij de fysiotherapeut weer oefenen. Op 20 december jl. terug naar ziekenhuis geweest voor foto's van de nieuwe prothese en een gesprek met de orthopeed. Gelukkig is alles oké en zijn alle beperkingen opgeheven. Dank aan Trudy van Florestein, die als 2e secretaris alle zaken goed heeft opgepakt en de stukken heeft verzorgd voor het bestuur. Beste leden WsV de Lek, blijf gezond en indien mogelijk help uw vereniging waar u kunt om in deze drukke en moeilijke tijden te kunnen blijven functioneren als watersportvereniging met een grote groep watersporters in een mooie jachthaven aan de Lek. Gideon Huijsse, secretaris, Trudy van Florestein, 2e secretaris.

Kandidaad Bestuurslid

Zomaar een berichtje van een vriend, werkbeurtcollega of WSV de Lek lid. Sinds enkele jaren zijn wij lid van de watersportvereniging, sterker van de natuur en cultuur op het water gaan genieten. Tijdens het kennismakingsgesprek in de Ark raakten wij enthousiast van de gesprekken met de bestuursleden en hebben wij ons voorgenomen gezellig deel te nemen aan het verenigingsleven bij de WSV. Bootje gekocht, plekje in de haven gekregen, babbeltje gemaakt met wat andere leden, werkbeurtjes gedaan en oeps het jaar was verstreken en van het voornemen om gezellig aan een activiteit deel te nemen was niets terecht gekomen. Geen probleem het nieuwe jaar stond weer voor de deur dus nieuwe kansen. Afijn na 3 jaar hetzelfde plaatje toch maar eens naar een algemene leden vergadering gegaan. Daar kwam de vraag van het bestuur wie hun zou willen opvolgen, immers na jaren inzet willen zij graag het stokje overgeven aan de “jeugd”. Aangezien ik best al grijs ben en ook een brede scheiding bezit dacht ik “die oproep is niet aan mij gericht”, maar tot mijn verbazing dacht de rest er ook zo over. Heel toevallig vroeg een vriend in één van de weken erna ons of we zin hadden met een groepje naar Numansdorp te gaan varen. Met enige twijfel zijn we meegegaan en het was, SUPER gezellig. Andere mensen ontmoet en niet gerealiseerd dat er zoveel te beleven en te genieten viel. In de haven van Numansdorp, echt een aanrader, kwamen we toevallig onze voorzitter tegen. Ook hij was met een groepje gaan varen. 's Avonds, zittend aan de kade kwam het op het gebrek aan belangstelling om de vereniging te ondersteunen en snel de vraag “Hans ik wil wel helpen, maar ben ik wel de geschikte persoon” en de opmerking “tja gebrek aan tijd”. Lang verhaal kort te maken het zijn dilemma's waar we allemaal mee te maken hebben. Dus aangeboden om meer kennis om te doen wat een bestuursfunctie inhoudt en te onderzoeken of mijn bijdrage zou kunnen helpen. Resultaat: er is genoeg te doen en op elk potje past een dekseltje. Gelukkig was ik niet de enige want al snel ontmoette ik iemand van de echte jeugd die met dezelfde argumenten als ik, serieus wil gaan nadenken of hij ook kan ondersteunen. Een teken dat het verenigingsleven echt leuk is, dat de jeugd zit te popelen en dat er wellicht meer mensen zijn die in het bestuur willen plaatsnemen. Laat iets van je horen. Groet, Rob Heshusius

Specialist in de containervaart en duikwerkzaamheden voor uw schip of plezierjacht +31 653929188 +31 648072732

Onze WebMaster verteld

Socialyse binnen de WSV De Lek Wat een vervelend weer, wat duurt die winter toch altijd lang en wat triest om te zien dat de haven zo leeg is. Ook de corona tijd werkt niet erg mee en het duurt nog wel even voordat wij er vanaf zijn, denk ik. Echter, niet getreurd, wij hebben altijd nog onze watersportvereniging. In zulke tijden is het gewoon leuk om met z'n allen te 'lullen' over bootjes, mooie tochten, leuke anekdotes, gebeurtenissen in het verleden, toekomstige ideeën, meningen over het laatste nieuws of gewoon de laatste roddels van het dorp. Ondanks, wederom die corona, het mistroostige weer, de korte sombere dagen, worden er op onze vereniging toch nog activiteiten ondernomen. Dus er zijn meerdere redenen om eens langs te komen op de haven, mee te doen aan werkzaamheden, elkaar eens te spreken op de steiger of in de Ark. Zo is er elke zaterdagochtend de werkploeg bezig om de haven weer gereed te maken voor het komende seizoen. Onder bezielde leiding van ons bestuurslid George van Sleeuwen worden, samen met de andere leden in het Technische haventeam, werkzaamheden uitgevoerd van 8.45 tot 12 uur. De ochtend begint met een bakkie koffie en even een gezellige zaterdagochtend klets, halverwege, 10.30 uur, is er weer koffie, vaak met een, door 1 van de leden meegenomen, koek. Aan het eind van de ochtend wordt er afgesloten met een drankje. Uiteraard mag je 's ochtends best langs komen om even mee te kletsen tijdens de koffie of aan het eind van de ochtend bij het drankje. De kantine is gewoon open en het is altijd gezellig om al lopend over de steiger, met de werklieden te kletsen over wat ze doen etc. Dus kom gerust eens langs. Daarnaast is de loods naast onze haven van Ben Boogaerdt ook vaak open en zijn leden daar ook bezig aan hun bootje. Ook een mooie gelegenheid om eens anderen te ontmoeten.

Onze WebMaster verteld

Trouwens, een groepje leden werken op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag ook in de haven. Specifieke zaken worden dan meestal aangepakt. Meestal zijn dat de pensionada's die gezellig met elkaar dingen berekenen, bestellingen met elkaar opnemen, specifieke werkzaamheden uitvoeren en natuurlijk gezellig met elkaar kletsen. Zodoende kan de werkploeg van zaterdag ook weer aan de gang. Dus vind jij het leuk om dan eens bij de haven langs te gaan, en loop jij met jouw ziel onder je arm, dan kan dat dus ook.

Op de 1ste zondag van de maand is 's middags de kantine van De Ark open. Meestal vanaf 14.30 uur tot (nu) 17.00 uur of als het kan tot zodra de aanwezigen naar huis willen. Gezellig met elkaar wederom watersportgebeurtenissen ophalen, reisplanningen doorspreken etc. etc. Onder het genot van een drankje, nootje, soms een stukje worst of kaas, gezellig in de warme kantine met het schitterende uitzicht, elkaar ontmoeten. Uiteraard houden wij de corona-maatregelen goed in de gaten en zou bovenstaande tekst tijdelijk anders kunnen zijn. Binnen onze vereniging zijn vele watersporters met veel verschillende ervaringen, heb jij een vraag over jouw motor,

over een specifieke tocht die jij wilt maken, over hoe jij het beste jouw boot kan onderhouden, etc. etc. etc. Kom gerust langs, er is altijd wel iemand die jou kan helpen en iemand weet die jou kan helpen. Nou leek het mij leuk om aan jullie eens te vragen of jullie al weten wat jullie het komende vaarseizoen willen gaan doen. Vertel erover of stel een vraag, alles kan. Waar gaan of willen jullie komend vaarseizoen met de boot naar toe? Stuur jouw verhaal of jouw vraag in naar de e-mail van Hans van Gent en hij zal de vraag voorleggen (hans.jlvg@planet.nl) aan leden die er wat van weten. Vervolgens deelt hij het in het volgende clubblad of nieuwsbrief met jullie en uiteraard de aanvrager of verteller. Maar…. Heb jij andere ideeën of initiatieven, laat het weten. Uiteraard zullen er, als de corona meer onder controle is, weer activiteiten georganiseerd worden door de vereniging, maar gewoon zo langskomen en spontaan met elkaar aan de praat raken is ook leuk. Ook als de zeilwedstrijden van de Nederlek Regatta weer beginnen in mei, is het altijd gezellig op de haven, in de kantine en op het terras. Op onze website en via onze Facebook-pagina WSV de Lek, @wsvdelek, www.wsvdelek.nl worden jullie op de hoogte gebracht. Ook sturen wij regelmatig e-mails rond met mededelingen. Mede watersporters leren kennen en ontmoeten draagt bij aan een gezond en gezellig

watersportverenigingsleven. Dus….. kom langs. Socialyse binnen de vereniging is gewoon LEUK en je wordt er vrolijk van!

Bevestigingsmaterialen

·

(Elektrische) gereedschappen

·

Scheepsbenodigdheden

·

Slijperij

·

Sleutelservice

·

PBM s / kleding / schoenen

·

Verf / lijmen / kitten

Van der Giessenweg 12 2921 LP Krimpen aan den IJssel 0180 593 339

·

Gratis bezorgen op locatie

·

(In deze regio)

info@gbisdkrimpen.nl www.gbisdkrimpen.nl /gbisdkrimpen

©JH

De Markt Krimpen aan de Lek 0180 514 806

De Technische Commissie

Een bericht van de Technische commissie. Na een paar stille maanden voor de technische afdeling van de WSV afgelopen zomer zijn we met ingang van oktober weer met frisse moed begonnen aan de nodige onderhoud en vernieuwing werkzaamheden aan de haven. Zoals iedereen heeft kunnen zien is er het nodige krab, schuur en schilderwerk gedaan aan de railing van de ark, dit was echt noodzakelijk daar er diverse roestproblemen begonnen te ontstaan en om te voorkomen dat het uit de hand liep is er rigoureusbesloten om alles weer eens goed te behandelen. Ook zijn we weer verder gegaan met het maken van hulpstukken om de verbindingen van de hoofdsteigers aan te passen hier is al het nodige laswerk voor uitgevoerd. De ervaring van de reeds op deze manier uitgevoerde bevestiging heeft ons doenbesluiten om nog enkele verbindingen op deze manier uit te voeren. De verwarming in de ark was ook een zorgenkindje sinds de olieboer niet meer langs kwam om de olietank hiervoor te vullen. Echter sinds kort is er een voorziening die het vullen van de tank een stuk eenvoudiger maakt en er geen gesleep meer is met olie door de haven zoals voorheen. Het snoeien van de contaniaster begroeiing aan de oostkant van de haven is ook opgestart,een groot stuk is reeds gekortwiekt en de rest volgt de komende maanden. De wildbegroeiing achter de nieuwe beschoeiing is ook een kopje kleiner gemaakt echterde gemeente heeft hier ook nog wat te doen, want die zijn de strijd aangegaan met deJapanse duizendknoop die hier de kop opsteekt, we zijn benieuwd hoe men dat gaat oplossen. De fietsenstelling was ook nog zoiets wat nodig aan opknappen toe was. Terwijl ik dit zit te schrijven is er al het nodige hieraan gedaan en het ziet er naar uit dat deze of volgende week dit stukje mooie opknapwerk gereed komt hierna het houtwerk nog behandelen met een beschermende laag dan kan het er weerjaren tegen. Verder wil ik iedereen bedanken voor de medewerking van het onderhoud aan de haven, zonder jullie hulp kunnen wij als bestuur geen haven drijvend houden zoals we nu doen en we hopen dit nog de nodige jaren op deze manier vol te houden. Nog mooie feestdagen en een goed 2022 toegewenst door de mensen van de technisch commissie. Namens de technische commissie George van Sleeuwen.

De Haantjes onderweg

Reisverslag van zeiljacht Johannes Mijn buurman die toevallig de redacteur van dit clubblad is vroeg mij onlangs, tijdens een praatje bij de heg, na de groet en hoe alles gaat in deze bijzondere tijd, of ik misschien weer eens een stukje in ons clubblad wilde schrijven. Over de inhoud spraken we af dat het een positief stukje zou moeten zijn. Geen gezeur over Corona, daar worden we in iedere willekeurige talkshow door vele bekende Nederlanders en evenzoveel specialisten dagelijks over bijgepraat. Ik heb met mijn zoons afgelopen zomer, toen de meeste mensen gevaccineerd waren en we dachten dat Corona achter de rug was, een leuke reis met onze boot gemaakt en dat was een leuk onderwerp om daarover iets te vertellen vonden we. Sommige van jullie vragen zich misschien af of die zeilboot van de familie den Haan de haven nog weleens uitvaart. Maar wij hebben dit jaar een tochtje van ongeveer 250 mijl gemaakt, dus we hebben wel degelijk gevaren. Als u dit leest in ons clubblad, staat de boot inmiddels op de kant, de zeilen in hun ze ilzak in de stookruimte en de kussens voor een nieuwe schuimvulling bij de scheepsstoffeerder. De laatste jaren gaan we bijna elk jaar met onze zeil boot richting Zeeland, het Grevelingenmeer en de Oosterschelde zijn favoriete bestemmingen. Jaren geleden zijn we buitenom naar de wadden gegaan en de bemanning vond het weer eens tijd worden om via de staande mastroute naar het IJsselmeer en de wadden te gaan. Ik was nog nooit via de Algerabrug en de IJssel, de Gouwe enz. richting IJsselmeer gevaren. In mijn werkzame leven had ik een werkplek bij het raam in het kantoor net voorbij de Algerabrug, met uitzicht op de IJssel. Ik zat dan vaak naar buiten te kijken (ja, Ja, Ambtenaar ) Ik zag dan vroeg in het seizoen zeilbootjes

vastmaken aan de wachtsteiger, vaak op weg naar Zeeland en sommige van deze gepensioneerden waren bekenden van het Grevelingenmeer of andere plaatsen. Bij het vertrek op maandag 12 juli konden we i.v.m. het getij 's middags laat pas de haven uit. Hiervoor

hebben we telefonisch contact opgenomen met de Algerabrug en konden we na de avondspits nog gebruik maken van een brugdraai. Na de sluis bij Gouda en de spoorbrug van 22.29 uur, lagen we om 22.35 uur vast aan het remmingwerk achter de spoorbrug voor onze eerste overnachting. De volgende morgen op weg naar Waddinxveen, de brug was daar in onderhoud en er lag een ponton die een paar keer per dag werd weggehaald voor de doorgang van de scheepvaart. Vanaf daar dus in konvooi tot voorbij Alpen aan de Rijn.

De Haantjes onderweg

Na het passeren van de Kaagbrug en naastgelegen spoorbrug om 19.12 uur lagen we om 20.00uur vast bij de WSV Lisse. Deze leuke watersportvereniging hadden we tijdens het wachten bij de Kaagbrug gebeld een een plekje besproken. De moderne watersporter heeft een mobiele telefoon en bespreekt de havens waar hij een ligplaats of overnachting zoekt. Vroeger had ik daar een hekel aan, als je na een dag heerlijk zeilen met rode koppen van zon en wind een plekje zocht in bijvoorbeeld Zierikzee, zag je lege plaatsen maar de haven was vol volgens de havenmeester en kon je achterin 3 of meer dubbel gaan liggen. De vrije boxen waren 's morgens tijdens het ontbijt ergens in een haven alvast gereserveerd. Anno 2021 is het verstandig als je op Terschelling of Burgsluis of andere populaire plaatsen een ligplaats wil hebben om deze vooraf telefonisch te bespreken, dus dat doe ik nu ook vaak. We hadden het plan om de staande mast route via Haarlem te varen dus hebben we de reis op deze manier vervolgd. Het konvooi richting het noorden door Haarlem bestond uit één schip namelijk ons schip de Johannes, we werden begeleid door een brugwachter die ons op de fiets vooruitging en de bruggen door de stad voor ons opendeed. Bij de Rijnlandsluis waar tol betaald moet worden, heeft de vrouwelijke sluiswachter de brug over Zijkanaal C gemeld dat er een zeiljacht gebruik wilde maken van de opening van 14.00 uur. Er was een storing bij de brug, de brug zou later draaien en bleef voor ons open, we gingen om 15.30+ door de brug met zwaaiende monteurs bij de brug en een hartelijk dank via de marifoon namens de bemanning van de Johannes. Schitterend!! De volgende opening zou om 19.00 uur zijn. Na de Buitenhuizerbrug, het Noordzeekanaal richting Amsterdam, de Oranjesluizen en de brug Schellingwoude van 18.00 uur werd na een dag met vele bruggen om 18.35 vastgemaakt in Durgerdam. Omdat we van plan waren om aan het einde van de eerste week in Terschelling te zijn, werd de volgende morgen vertrokken richting Volendam. Bij het vertrek uit Durgerdam zei de havenmeester dat er een dikke windkracht 6 bij het paard van Marken stond, dus het werd een hobbelig tochtje op de motor, na het paard van Marken was het opletten met de tonnen naar de juiste afslag naar Volendam. We hadden 2 nieuwe kaarten aangeschaft een van de Wadden en een van de Noordzee en dachten het kunnen doen. Achteraf ben ik blij met de kaart die ik te leen heb gehad van een zeiler uit onze haven. Bert van Dam is dit jaar ook op het IJsselmeer geweest en had zijn kaart aan mij uitgeleend, het is toch beter om het overzicht op een papieren kaart te hebben en daar je koers, waypoints en posities op te kunnen noteren. In Volendam hadden van de havenmeester een mooie plek gekregen(gereserveerd) met uitzicht op de dijk waar het overdag druk was met toeristen. IJsselmeer wel met de elektronische kaart op de computer af te

De Haantjes onderweg

De volgende dag verder naar Enkhuizen, zeilen op het IJsselmeer, na de sluis en bij het naderen en melden bij het havenkantoor werd ons verteld om vast te maken naast een schip van ongeveer dezelfde lengte, omdat ik schepen naar rechts zag gaan richting oude haven heb ik gevraagd via de marifoon of daar ook nog plek was. We mochten aansluiten en na de hefbrug aan de kade vastmaken. Na een mooie zeiltocht over IJsselmeer van Enkhuizen naar Makkum is op zaterdagmorgen vertrokken uit Makkum en via de Kornwerdersluis richting Terschelling gevaren. Voor de pollendam, van Harlingen richting de wadden, zagen we diverse zeehonden op de drooggevallen platen. Op Terschelling hebben we na een bezoek aan het bekende café OK18, hier komen veel jongelui van de zeevaartschool stappen, de volgende dag een rustdag ingelast. Mijn matrozen hadden na sluitingstijd met wat andere gasten, na aan boord wat boodschappen te hebben gedaan, nog even wat nagepraat bij het havenhoofd met uitzicht op de nachtelijke wadden. Dit gaf mij de gelegenheid om op deze rustige dag een goede Zweedse detectiveroman te lezen, terwijl de bemanning een gat in de dag sliep. Die jeugd van tegenwoordig!! De volgende haven Omdat we de laatste week in Zeeland wilden zijn hebben we donderdagmorgen vroeg om 04.00 uur Oudeschild verlaten buitenom over zee richting het zuiden., Na ons netjes te hebben gemeld bij de verkeerspost na het verlaten van de haven, was het ook weer een bijzondere ervaring om in het donker te varen, dit was om voor het kenteren van het tij zolang mogelijk van de ebstroom te kunnen profiteren. Het is dan wel handig om de elektronische vaarkaart te gebruiken om je weg tussen de vele tonnen in het Marsdiep in het donker te kunnen vinden. Er waren 4 waypoints in de kaart gezet richting de Roompotsluis in Zeeland en met een voordewindse koers verliep de reis voorspoedig. Om 16.35 werd WP4 gepasseerd, dit was de boei MN1 voor de aanbevolen oversteekplaats van de nieuwe waterweg, waar we ons gemeld hebben bij de verkeerspost. Vanaf dit punt is het nog ruim 30 mijl naar de Roompotsluis, in de geul van de Banjaard genoten we van een mooie zonsondergang en om 21.55 lagen we in de sluis. Om 22.45 lagen we vast aan de meldsteiger van de Roompot Marina. Het was opnieuw donker. We hadden ruim 18 uur gevaren en meer dan 130 mijl afgelegd. De volgende morgen is na een heerlijke douche en het ontbijt koers gezet naar Colijnsplaat. was Oudeschild, hier hebben we fietsen gehuurd en zijn over het eiland Texel onder andere naar het dorp Den Burg gefietst.

Dit is een leuk dorp met een goede supermarkt, een café met biljart en een naast het café gelegen eenvoudig maar goed visrestaurant. Na een gezellige avond in Colijnsplaat ging de reis de volgende dag richting Bruinisse op naar het Grevelingenmeer.

De Haantjes onderweg

Het plan was om de laatste week op de Grevelingen door te brengen zodat mijn vrouw, dochter en kleinkinderen nog een dagje aan boord konden komen. Helaas gooiden de weergoden roet in het eten, er werd slecht weer met veel regen voorspelt. We hebben toen het thuisfront meegedeeld dat we na het weekend op huis aan kwamen. Er moest nog wel in deze vakantie gebarbecued worden, op de mosselbank op het Grevelingenmeer bij Bruinisse is dat voordat het weer ging regenen nog gelukt. We hielden het net droog. De volgende dag zijn we weer van het Grevelingenmeer afgegaan en via de Krammersluizen richting het Volkerak gevaren. Bij de volkeraksluis was nog plaats (gratis!!) achter de wachtsteiger aan de Hollandsdiepzijde. Onze buurvrouw van de boot achter ons vroeg of wij van muziek hielden, haar man speelde namelijk accordeon bij een koor. Na Molly Malone en ketelbinkie hebben we nog wat zeemansliederen gezongen, daarna pannekoeken met spek gegeten in de kuip en toen moesten we voor de regen naar binnen. Op maandag zijn we naar Strijensas gevaren, onze laatste overnachtingshaven met diner 's avonds. Na het vertrek uit Strijensas om 8.30 uur misten we de spoorbrug van 10.00 uur en moesten een uurtje wachten. Ook bij de brug van Alblasserdam moesten we meer dan een half uur in de stromende regen op en neer varen voor de eerstvolgende opening na die van de spoorbrug. Om 12.45 uur lag de boot weer in zijn box in onze thuishaven en zat onze reis erop. Ik hield al jaren geen logboek meer bij, maar speciaal voor deze reis met de vele bruggen en aankomst en vertrektijden uit de diverse havens heb ik dit nu weer gedaan en was dus handig als naslagwerk voor deze reisbeschrijving. Mijn zoon Peter heeft de foto's van de bezochte havens gemaakt met groetjes uit en bijna dagelijks met een verhaaltje erbij verstuurd voor zijn volgers op de wal. Voor nu was dit het weer, volgende keer misschien weer meer, Sinterklaas is al weer met zijn pieten terug naar Spanje, Ik wens u allen prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voortvarend 2022. Met hartelijke watersportgroet, Hans den Haan

Reclame van het haventeam

Het haventeam

Een rustig jaar met een sensationeel eind. Een rustig jaar met toch wel wat leuke uitschieters, zoals passanten die nauwelijks vaar ervaring hadden maar het toch presteerden vanuit België naar Nederland te varen over groot, onrustig water met getijden en stroming te trotseren om uiteindelijk toch bij ons in de haven aan te leggen wat ook niet zonder slag of stoot ging maar met wat instructies toch wel lukte. Na kennis gemaakt te hebben bleek dat ze twee jaar geleden een fraaie MMS Kruiser hadden aangeschaft als woning maar er nooit mee gevaren hadden en deze tocht hun vuurdoop was, ze waren erg blij onze jachthaven aangedaan te hebben want hun doel was ook eens een bezoek aan de molens op Kinderdijk te brengen. We hebben die middag nog samen even gezellig gekletst en vertelde dat het richting Gouda, Haastrecht en IJsselstein ook erg leuk, en rustig varen is, en minder stress vol, dit werd in dank afgenomen en gingen ze dit zeker doen. Verder hebben dit jaar ook nog een wel heel bijzondere passant gehad die we toch maar hebben laten

verwijderen omdat deze toch wel een gevaar voor de haven en scheepvaart was. Het begon eigenlijk op zondagmiddag 7 november toen we met een gezellig ploegje tijdens een drankje in

de Ark een bijzondere

passant hadden gespot die tijdens het opkomende water de haven trachtte binnen te komen, we hebben er verder geen aandacht aan geschonken want we moesten de Ark verlaten omdat het water toch wel erg hoog kwam. Wat schetste de volgende

ochtend onze verbazing? De ongewenste passant van de vorig dag was toch onze haven binnen gedrongen en had een mooi plekje toegeëigend met het idee dat niemand hem zou ontdekken, maar helaas aan het oog van de havenmeester valt niet te ontsnappen en werd de ongewenste passant al gauw ontdekt.

Het haventeam

De ongewenste passant bleek een boom te zijn van ruim 10 meter die binnen was komen drijven tijdens het opkomende water, toch wel iets dat in onze haven en daarbuiten een gevaar kon opleveren voor de scheepvaart. Na overleg, besloten samen met onze voorzitter om contact op te nemen met Rijkswaterstaat, deze waren toch wel erg blij met onze melding en hebben een bedrijf ingeschakeld die meer van dit soort klusjes opknapt. S 'middags kwamen ze met een mooi bootje voorzien van kraan en gewapend met ketting zaag om korte metten met onze passant te maken.

Dankzij deze ongewilde passant werd het toch weer een fraaie middag in de haven die toch ook weer wat leuke plaatjes opleverden. En zo werd al met al toch nog een rustig seizoen een beetje sensationeel afgesloten, en gaan we met ons haventeam weer met frisse moed een nieuw seizoen tegemoet met dank aan, Ben, Dann, Gerrit, Adrie, Guido en Maarten.

De Penningmeester verteld

Lunique gaat voor haar CE Markering Het door mijzelf gebouwde , woodcore, zeiljacht Lunique, staat al een aantal jaar te koop. Volgens de wet pleziervaartuigen 2016 wetten.nl - Regeling - Wet pleziervaartuigen 2016 - BWBR0037546 (overheid.nl) dient ieder vaartuig dat in de EU op de markt gebracht, een verklaring van overeenstemming te hebben ( = CE Markering). De wet biedt echter ook de volgende vrijstelling: een voor eigen gebruik gebouwd vaartuig, op voorwaarde dat deze daarna gedurende een periode van vijf jaar, gerekend vanaf het in bedrijf stellen van het vaartuig, niet in de Europese Unie in de handel wordt gebracht. Lunique kan dus gebruik maken van de in de wet genoemde vrijstelling. Potentiële kopers haakten, om diverse redenen maar eigenlijk allemaal af op het ontbreken van deze CE markering. Dus ik besloot het CE traject in te gaan en wel voor klasse A Oceaan: Een pleziervaartuig ontworpen voor lange reizen, waarbij de windkracht meer dan 8 Beaufort en de karakteristieke golfhoogte meer dan 4m kunnen bedragen, maar waarbij zich geen abnormale omstandigheden voordoen, met dien verstande dat de vaartuigen grotendeels zelfstandig opereren. Windkracht meer dan 8 bft en golven van 4 meter. Dat is nogal wat. In een lang verleden heb ik ooit met een vergelijkbare boot, 6 weken op de oceaan gezeten. Flinke stormen hebben we gehad, waaronder ook 24 uur windkracht 11 tot 12 bft. Ik weet dus wat zwaar weer is. Lunique is ook, door mij, voor die omstandigheden gebouwd en zou in theorie om kunnen slaan, doordraaien en weer rechtop komen. Maar nu moet alles aangetoond worden en aangepast aan de huidige eisen. Het EMCI ( een notified body) is door de overheid aangewezen om de CE certificaten te verstrekken. Het EMCI heeft inspecteurs in dienst die controleren of Lunique aan een lange lijst van eisen voldoet. Daarnaast dienen ook stabiliteitsberekeningen, constructieberekeningen en een eigenaarshandleiding overlegd te worden. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt en binnenkort wordt de inspectie inclusief hellingproef uitgevoerd. Eén van de dingen die ik tegen kwam en wellicht ook voor u als lezer van belang is. De eisen met betrekking tot de gasinstallatie aan boord. Ieder jaar gebeuren er wel ongelukken met gas, al dan niet met gewonden of dodelijke slachtoffers. in het kort wat eisen: De gasfles dient in een afgesloten bun te staan met open afvoer naar de buitenlucht. het reduceerventiel dient een manometer (lek controle!) en afblaasmogelijkheid te hebben het reduceerventiel mag niet ouder dan 10 jaar zijn. flexibele slangen dienen aangeperste koppelingen te hebben. Slangpilaren met slangklemmen zijn dus niet toegestaan slangen mogen niet ouder dan 5 jaar zijn bij koppelingen op zachtkoperen leiding MOETEN verstevigingsbussen toegepast worden. Lees deze folder eens door en inspecteer uw eigen boot. https://www.europeesche.nl/sites/default/files/downloads/folder-gasveilig.pdf Ik wenst u een veilig, een gezond en gelukkig 2022 en natuurlijke een aangename kerst. Ronald (uw penningmeester)

Het Cultuurhuis in Krimpen a/d Lek is een bruisende ontmoetingsplaats voor iedereen. Het Cultuurhuis in Krimpen a/d Lek organiseert het gehele jaar diverse activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en educatie. Taallessen, creacafés, bingo's, exposities, muziekevenementen en theatervoorstellingen zijn enkele voorbeelden. Daarnaast is het Cultuurhuis van maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Lunchroom het Cultuurhuis voor de lekkerste lunchgerechten. Leuk voor tussendoor, tussen of na het boodschappen doen, als begin- of eindpunt van een fietstocht, of zomaar even. U bent welkom. Informatie over alle activiteiten die in Krimpen a/d Lek en omgeving georganiseerd worden vindt u op de website www.cultuurhuiskrimpenaandelek.nl

Nieuwe damwand Oostzijde

“Bij Aafke” kunt u terecht voor al uw bloemwensen!

De mooiste boeketten bestelt u makkelijk via: www.bijaafke.nl Wij werken samen met alleen TOP bloemisten!

Gezellige avond uit?? “Bij Aafk”everzorgt bloemwork- shops in eigen workshopruimte of komt op uw (bedrijfs) locatie een professionele workshop verzorgen.

Bij Aafke | Hoofdstraat 27 2931 CE Krimpen aan de Lek | 0180 -0846878 | www.bijaafke.nl | Info@bijaafke.nl

08.30 – 19.00 08.30 – 19.00 08.30 – 19.00 08.30 – 19.00 08.30 – 19.00

Kleine Huisdieren Kliniek Krimpen

ensdag

Industrieweg 24b 2921 LB Krimpen a/d IJssel

ijdag

Behandeling uitsluitend volgens afspraak

Telefoon : 0180 – 522336 www.kleinehuisdierenkliniek.nl

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 19.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0180 522336. Buiten deze tijden kunt u via ons spoednummer 0900 2222112 altijd een dienstdoende dierenarts bereiken.

Openingstijden voor afhalen van medicijnen,voeders,..... .

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online